Τα χρονικά της Ιδαίας - Λογότυπο

Ας παίξουμε!

Let's play

Και τώρα ας παίξουμε. Βρείτε τις λύσεις στο σταυρόλεξο ή στο κρυπτόλεξο. Ή και στα δύο αν θέλετε!

Σταυρόλεξο

Βρείτε τις λύσεις από το σταυρόλεξο μέσα στο κρυπτόλεξο

Δείτε τις λύσεις!
* Στη πρώτη έκδοση του βιβλίου "Στα μονοπάτια του βουνού", υπάρχει ένα ορθογραφικό λάθος στο κρυπτόλεξο στη λέξη "πυτιά".
Δείτε εδώ
το κρυπτόλεξο με το λάθος και τη λύση του.

Τα βότανα και τα ονόματά τους / Herbs and their names

Μαλοτήρα
Μαλοτήρα
Malotira
Μαντζουράνα
Μαντζουράνα
Mantzourana
Έρωντας
Έρωντας (Δίκταμο)
Erondas (Diktamo)

Now, let’s play. Find the words in the crossword puzzle or in the cryptogram below. Or in both if you like

Crossword

Find the solutions from the crossword puzzle inside the cryptogram

See the solutions!
© Copyright:
2022
Ασπασία Καγιαλάρη
-
Συγγραφέας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram