Τα χρονικά της Ιδαίας - Λογότυπο
Στο βουνό - 1
Η Δέσποινα ανεβαίνει στο βουνό με την μαμά και το γαϊδουράκι τους να συναντήσουν τον μπαμπά στο μιτάτο.
Despina goes up on the mountain with her mum and their donkey to meet Dad in the mitato (mountain hut)
Στο βουνό - 2
Στο δρόμο της διηγείται τον μύθο του Μαλοτήρα, γιό του Απόλλωνα και μαθητή του κένταυρου Χείρωνα
On their way Mum tells her the story of Malotira. The demigod son of Appolo and pupil of centaur Chiron
Στο βουνό - 3
Στο μιτάτο εκτός από τον μπαμπά το Δεσποινάκι συναντά και την αγαπημένη της κατσικούλα την Τέρψη.
There, apart from her father, Despina meets her favorite goat, Terpsi.
Στο βουνό - 4
Όταν μπαίνουν στο μιτάτο φτιάχνουν τσάι και τηγανίζουν καλτσουνάκια
When they enter the mitato, they make  tea and fry kaltsounia
Στο βουνό - 5
Την άλλη μέρα πολύ πρωί, μαζεύουν μαλοτήρα, πολύ προσεκτικά...
The next day, very early in the morning, pick up malotira very carefully...
Στο βουνό - 6
και μιλούν για έναν κίνδυνο που απειλεί το περιβάλλον, που λέγεται ερημοποίηση.
and discuss a danger called desertification that threatens the environment.
Στο βουνό - 7
Το Δεσποινάκι αποφασίζει να κάνει ό,τι μπορεί για ν' ανθίσει η έρημη γη ξανά.
Despina decides to do everething she can to make the earth bloom again.
© Copyright:
2022
Ασπασία Καγιαλάρη
-
Συγγραφέας
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram